کتاب و هندبوک

Acoustic design of schools Thumbnailکتاب طراحی آکوستیک برای مدارس

(Acoustic Design of Schools)

تالیف:

Richard Daniels - Alex Freemantle - Mukund Patel

Department of Education and Skills - London

تاریخ انتشار: 2004

ISBN: 0 11 271105 7

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.


  

 

کتاب اصول عایق های ضدتابشrima radiant barrier thumbnail 2

 (Reflective insulations, radiant barriers and radiant control coatings)

 تالیف: Reflective Insulation Manufacturers Association (RIMA)

 تاریخ انتشار: 2002

 برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

 

واژه نامه تخصصی عایق های حرارتی  NIA 1NIA

Insulation Science Glossary

تالیف:

National Insulation Association (NIA) Technical Information Committee

تاریخ به روز رسانی: 2011

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

 

 

هندبوک عایقinsulation handbook

Insulation Handbook

تالیف: Richard T. Bynum Jr.

McGraw – Hill

تاریخ انتشار: 2001

برای دانلود اینجا کلیک کنید.