استاندارد ملی

استانداردهای ملی در مباحث عایق کاری

 

 mabhas 19

مقررات ملی ساختمانی ایران - مبحث 19 – صرفه جویی در مصرف انرژی

ویرایش اول

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

 


آکوستیک - اندازگیری جذب صدا در اتاق واخنش - روش آزمون

Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room – Test method

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

استاندارد ملی شماره 10945 – چاپ اول

برای دانلود اینجا کلیک کنید.