انجمن های بین المللی عایق

 

در زیر فهرست انجمن ها، موسسات، مراکز و اتحادیه های بین المللی مربوط به انواع مختلف عایق، اعم از حرارتی، صوتی، ضد آتش و رطوبتی، معرفی می شوند.

 

 

 

ASA:asa acoustical-society-of-america

Acoustical Society of America

انجمن آکوستیک آمریکا

http://acousticalsociety.org/ASME:ASME

انجمن مهندسین مکانیک آمریکا

American Society of Mechanical Engineers

http://www.asme.org/ASTM: ASTM 1

انجمن تست مواد آمریکا

American Society of Testing Materials

http://www.astm.org/EPFA:EPFA

انجمن فوم فنولیک اروپا

European Phenolic Foam Association

http://www.epfa.org.uk/EURIMA: EURIMA logo

انجمن سازندگان عایق اروپا

European Insulation Manufacturers Association

http://www.eurima.org/NAIMA: naimaLogo

North American Insulation Manufacturer Association

انجمن سازندگاه عایق آمریکای شمالی

http://www.naima.orgNIA Insulation: NIA 1

انجمن ملی عایق

National Insulation Association

http://www.nationalinsulationassociation.org.uk/PIMA: PIMA logo

انجمن سازندگان عایق پلی ایزوسیانورات

Polyisocyanurate Insulation Manufacturers Association

http://www.pima.orgRIMA International: rima

انجمن سازندگان عایق های ضدتابش

Reflective Insulation Manufacturer Association

http://www.rimainternational.org/TCAA: TCAA

کمیته فنی آکوستیک در معماری

Technical Committee on Architectural Acoustics

http://tcaaasa.org/TIASA: TIASA logo

انجمن عایق های حرارتی آفریقای جنوبی

Thermal Insulation Association of South Africa

http://www.tiasa.org.za/

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد انجمن های مذکور، به وب سایت مربوطه مراجعه فرمایید.