مقایسه بین عایق های NBR و EPDM


جدول زیر برای مقایسه بهتر عایق های سلول بسته انعطاف پذیر NBR و EPDM و تفاوت های آنها، ارائه می شود:

 

خاصیت فیزیکی

NBR

EPDM

نوع ماده

Nitrile Butadiene Rubber

Ethylene Propene Diene Methylene

سختی اسمی (IRHD)

60 (±5)

60 (±5)

رنگ

سیاه

سیاه با دانه های زرد

استحکام کششی

≥ 10 N/mm2

≥ 10 N/mm2

میزان کشیدگی تا حد پارگی

≥ 300%

≥ 300%

محدوده دمای کاری متوسط

-350C – 800C

-350C – 1000C

مقاومت در مقابل سایش

متوسط الی خوب

متوسط الی خوب

مقاومت در مقابل روغن های معدنی

بسیار خوب

ضعیف

مقاومت در مقابل روغن های گیاهی

بسیار خوب

متوسط الی خوب

مقاومت در مقابل بنزین

بسیار خوب

ضعیف

مقاومت در مقابل ترکیبات آروماتیک و هیدروکربنات ها

متوسط الی خوب

ضعیف

مقاومت در مقابل اسیدها و بازها

بسیار خوب

بسیار خوب

مقاومت در مقابل آتش

متوسط الی خوب

متوسط الی خوب

مقاومت در مقابل رطوبت / بخار

بسیار خوب

بسیار خوب

مقاومت در مقابل پرتو خورشید و اشعه ماوراء بنفش

متوسط الی خوب

بسیار خوب

لوله های مسی

با لوله ترکیب می شود

هیچ واکنشی با لوله ندارد

مقاومت حرارتی

بسیار خوب

بسیار خوب