عایق های ضدتابش


reflective 3

عایق های منعکس کننده عمدتا از فویل های بسیار صیقلی فلزی (عمدتا آلومینیوم) ساخته می شوند. این گونه عایق ها، به دلیل سطح صیقلی خود، انرژی حرارتی ناچیزی جذب و تابش می کنند و در نتیجه از اتلاف حرارت از طریق تابش، به میزان قابل توجهی جلوگیری می کنند. عایق های انعکاسی، تنها از اتلاف حرارت به صورت تابش جلوگیری می کنند و بر اتلاف حرارت از طریق همرفت و جابه جایی ، تاثیر چندانی ندارند. بنابراین در حالت بهینه، این عایق ها به همراه دیگر عایق ها که از اتلاف حرارت از طریق همرفت و جابه جایی جلوگیری می کنند، استفاده می شوند. فویل های صیقلی عایق های ضدتابش به صورت پوشش برروی دیگر عایق ها چون پشم سنگ و پشم شیشه کشیده می شوند. به همین جهت می توان از آنها به عنوان پوشش های ضدتابش (Reflective Barrier) نیز نام برد. توجه شود که برخی از منابع و سازندگان، پوشش ضدتابش و عایق ضدتابش را دو مفهوم مجزا معرفی می کنند. همچنین پوشش های تابشی (Radiant Barrier) نیز مفهومی مجزا از عایق ها یا پوشش های ضدتابش دارند. پوشش های ضدتابش به هدف کاهش اتلاف حرارت از طریق تابش، سطح صیقلی دارند، درحالی که پوشش های تابشی سطحی رنگی – معمولا بسته به کاربرد کاملا سفید یا کاملا سیاه – دارند. هدف اصلی پوشش های تابشی، جذب حداکثر یا بازتابش حداقل است. توجه شود که میزان بهینه بودن عایق های ضدتابش، با توجه به عملکرد آنها، ضریب انتقال حرارت یا مقاومت حرارتی نیست بلکه ضریب تابش است. ضریب تابش عایق های تابشی رایج در جدول زیر ارائه می شود.

 

Material

Emittance (~80 °F)

All Service Jacket

0.9

Aluminum paint

0.5

Aluminum, anodized

0.8

Aluminum, commercial sheet

0.1

Aluminum, embossed

0.2

Aluminum, oxidized

0.1-0.2

Aluminum, polished

0.04

Aluminum-zinc coated steel

0.06

Canvas

0.7-0.9

Colored mastic

0.9

Copper, highly polished

0.03

Copper, oxidized

0.8

Elastomeric or Polyisobutylene

0.9

Galvanized steel, dipped or dull

0.3

Galvanized steel, new, bright

0.1

Iron or steel

0.8

Painted metal

0.8

Plastic pipe or jacket (PVC, PVDC, or PET)

0.9

Roofing felt and black mastic

0.9

Rubber

0.9

Silicon impregnated fiberglass fabric

0.9

Stainless steel, new, cleaned

0.2

 

©American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.

 

مزایای پوشش های ضدتابش

-          سبک، انعطاف پذیر و نصب آسان

-          ضد رطوبت به طوری که اجازه عبور رطوبت از هر طرف را نمی دهد. این خاصیت آنها را پوششی بسیار مناسب برای عایق های حساس به رطوبت چون پشم سنگ و پشم شیشه معرفی می کند.

-          ضد رشد باکتری و آلودگی های بیولوژیکی

-          پایداری بالا در طول زمان، راحتی تعویض در صورت نیاز

-          غیر سمی و عدم آلودگی در حین نصب

-          برخی از عایق های انعکاسی، به عنوان عایق های ضدآتش نیز استفاده می شوند.

 

معایب پوشش های انعکاسی

-          تنها در موارد و شرایط خاصی به صورت مجزا قابل استفاده می باشند.

-          گرد و خاکی که برروی آنها می نشیند، از خاصیت صیقلی سطح کاسته و تاثیر پوشش را کاهش می دهد.

 

 

 کلمات کلیدی: عایق های ضدتابش، ضریب تابش سطحی، جسم سیاه، تابش