جدول ضریب تشعشع


جدول مقدار ضریب تابش مواد و پوشش های مرسوم در صنعت

 


ماده

ضریب تشعشع

بدون پوشش

0.9

رنگ آلومینیومی

0.5

پوشش آلومینیوم، آنودایز

0.8

پوشش ورق آلومینیوم معمولی

0.1

پوشش آلومینیوم، اکسیدایز

0.1-0.2

پوشش آلومینیوم، پولیش شده

0.04

ورق فولادی پوشش داده شده با آلومینیوم – روی

0.06

کانواس

0.7-0.9

ماستیک رنگی

0.9

مس پولیش و براق شده

0.03

مس اکسید شده

0.8

الاستومری بدون پوشش

0.9

ورق گالوانیزه مات

0.3

ورق گالوانیزه براق و نو

0.1

آهن یا فولاد معمولی

0.8

فلز رنگ شده

0.8

لوله پلاستیکی (PVC – PET)

0.9

ماستیک سیاه یا قیر

0.9

لاستیک معمولی

0.9

استینلس استیل نو

0.2

 

طبق استاندارد ASTM، موادی می توانند برای عایق کاری ضدتابش استفاده شوند که ضریب تشعشع آنها زیر 0.2 باشد.