مواد مورد استفاده در عایق های رطوبتی

مواد عایق های ضد بخار و ضد رطوبت

برای کاربری های مسکونی، هر ماده ای ضریب نفوذ کمتر 1 perm داشته باشد را می توان به عنوان پوشش ضدبخار و ضد رطوبت برشمرد. برای کاربری های صنعتی و شیمیایی، حداکثر نفوذپذیری به 0.5 perm تقلیل می یابد.

واحد perm واحد اندازگیری راندمان و اثر عایق رطوبتی بوده و اختصار permeability به معنی نفوذپذیری است و عبارت است از مقدار (برحسب واحد جرم) بخار آبی که در واحد زمان تحت واحد فشار از واحد سطح می گذرد.

perm = g / t.A.p [g.s-1.m-2.Pa-1]


در سیستم متریک، یک permعبارت است از 1 گرم بخار آب که در روز، در فشار یک میلیمتر جیوه از یک مترمربع عبور می کند.

در سیستم SI، یک perm عبارت است یک نانوگرم بخار آب که در ثانیه، در فشار یک پاسکال از یک مترمربع عبور میکند.

در سیستم US (اینچی) یک perm عبارت است از یک گرین بخار آب (تقریبا معادل 64.8 میلی گرم) که در ساعت، در فشار یک اینچ جیوه، از یک فوت مربع عبور می کند.

1 metric perm = 1.51735 US perm ≈ 86.81233 SI perm

 

فهرستی مختصر از پوشش های ضدبخار رایج به شکل شرح زیر است:


پوشش

ضریب نفوذ [perm]

پوشش کرافت (کاغذ کرافت)

1.0

پلی وینیل کلراید (PVC)

0.8 <

تخته های چندلایه به ضخامت ¼ اینچ

0.7

پوشش فویل کرافت (لمینیت)

0.5

پوشش پلی اتیلنی به ضخامت 0.004 اینچ

0.08

عایق الاستومری EPDM به ضخامت 1.5mm

0.03

فویل آلومینیوم به ضخامت 0.001 اینچ

0.01

فوم پلی اتیلن کراس لینک XLPE

0.001 >

ترکیب پشم شیشه و قیر (ایزوگام)

0.001 >

 

برای مقایسه، ضریب نفوذ گچ ساختمانی، 50 perm است.
کلمات کلیدی: عایق های رطوبتی، عایق ضدبخار، پوشش ضدبخار، پوش کرافت، ، پلی اتیلن، فویل آلومینیوم